"church window" — Słownik kolokacji angielskich

church window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno kościelne
  1. church rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She caught a flicker of movement through the church window.

    Podobne kolokacje: