"choose to wear" — Słownik kolokacji angielskich

choose to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów nosić
  1. choose czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    He chose to wear the four stars of a general, but in gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo