BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice is limited" — Słownik kolokacji angielskich

choice is limited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór jest ograniczony
  1. limit czasownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In those cases the choice is limited to the other end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo