"chirp away" — Słownik kolokacji angielskich

chirp away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwierkanie daleko
  1. chirp czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The computer chirped away and then answered coyly, "That information is classified.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo