ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"china plate" — Słownik kolokacji angielskich

china plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz porcelanowy
  1. China rzeczownik + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Inside it, china plates sit on stands under soft lights.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo