"chilly response" — Słownik kolokacji angielskich

chilly response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodna odpowiedź
  1. chilly przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What plans are there, if any, for expansion - were met with chilly responses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo