"chilling picture" — Słownik kolokacji angielskich

chilling picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz mrożący krew w żyłach
  1. chilling przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a chilling picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo