"chemistry professor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): profesor chemii
  1. chemistry rzeczownik + professor rzeczownik
    Silna kolokacja

    His father, also retired, was a chemistry professor at Syracuse.

powered by  eTutor logo