"chase people" — Słownik kolokacji angielskich

chase people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie pościgu
  1. chase czasownik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You can't go running around the world chasing people!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo