"chase girls" — Słownik kolokacji angielskich

chase girls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziewczyny pościgu
  1. chase czasownik + girl rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sir Edward was not the sort who'd go chasing girls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo