BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"charity organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacja dobroczynna
  1. charity rzeczownik + organization rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    People in India do not trust the so called charity organizations.

powered by  eTutor logo