"charismatic woman" — Słownik kolokacji angielskich

charismatic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): charyzmatyk kobieta
  1. charismatic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "She's a terribly bright, charismatic woman and extremely effective," Mr. Wick continued.

    Podobne kolokacje: