NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"chaotic time" — Słownik kolokacji angielskich

chaotic time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chaotyczny czas
  1. chaotic przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was cursed to live in interesting but chaotic and violent times.

    Podobne kolokacje: