"change the topic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "change the topic" po angielsku — Słownik polsko-angielski

change the subject
change the topic

czasownik
  1. zmienić temat (rozmowy)
    Don't change the subject! (Nie zmieniaj tematu!)
    He quickly changed the subject. (On szybko zmienił temat.)
    I thought it best to change the topic. (Wydawało mi się, że najlepiej będzie zmienić temat.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.