ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"chance to buy" — Słownik kolokacji angielskich

chance to buy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okazja by kupić
  1. buy czasownik + chance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Other schools have even offered students a chance to buy a second set of books to keep at home.

    Podobne kolokacje: