"championship picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz mistrzostw
  1. championship rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And now, a new team picture for the wall, a championship picture.

powered by  eTutor logo