BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"central aisle" — Słownik kolokacji angielskich

central aisle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nawa główna
  1. central przymiotnik + aisle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She turned at the huge double doors and started back up the central aisle to the high table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo