BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cement house" — Słownik kolokacji angielskich

cement house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dom cementowy
  1. cement rzeczownik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had hopes of adding a third room to his modest cement house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo