"celestial image" — Słownik kolokacji angielskich

celestial image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebieski obraz
  1. celestial przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The big ship moved forward, the celestial images on the screen gradually growing larger as a result.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo