"celebrity worship" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity worship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwielbienie honorowe
  1. celebrity rzeczownik + worship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even the most hardened cynic on the subject of contemporary celebrity worship would have to agree.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo