"celebrity visits" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity visits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizyty z udziałem samych znakomitości
  1. celebrity rzeczownik + visit czasownik
    Luźna kolokacja

    The children of the family decide the menu as the celebrities visit the two families before deciding which evening was the best.

    Podobne kolokacje: