"celebrity visitor" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity visitor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gość honorowy
  1. celebrity rzeczownik + visitor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As his reputation grew, celebrity visitors to Tokyo would drop by to work out: movie actors, professional wrestlers, etc.

    Podobne kolokacje: