"celebrity uses" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława używa
  1. celebrity rzeczownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few celebrities have used them as recreational retreats along the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo