"celebrity spotting" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity spotting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plamienie honorowe
  1. celebrity rzeczownik + spot czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Surprise activity: celebrity spotting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo