"celebrity special" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity special kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława specjalny
  1. celebrity rzeczownik + special rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For celebrity specials, the women's wall was used with female Gladiators chasing after male contenders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo