"celebrity series" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seria z udziałem samych znakomitości
  1. celebrity rzeczownik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After this celebrity series concluded, a retrospective was aired, called 'Life with Louis'.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo