"celebrity seems" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława wydaje się
  1. celebrity rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every celebrity seems to get a TV show these days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo