"celebrity scandal" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity scandal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skandal z udziałem samych znakomitości
  1. celebrity rzeczownik + scandal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tabloids cover everything from celebrity scandals to the outrageously bizarre.

powered by  eTutor logo