"celebrity row" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity row kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rząd honorowy
  1. celebrity rzeczownik + row rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was looking over at celebrity row as the ball passed through the net, egging everyone on as if it were a Game 7.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo