"celebrity ranging" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity ranging kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmowanie honorowe
  1. celebrity rzeczownik + range czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd treated celebrities ranging from movie stars to royalty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo