"celebrity poses" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity poses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława przybiera różne pozy
  1. celebrity rzeczownik + pose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He makes wire sculptures of circles and stars, and asks celebrities to pose with them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo