"celebrity performs" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity performs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława wykonuje
  1. celebrity rzeczownik + perform czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fans of the show were excited to see how well these celebrities would perform their first night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo