"celebrity panelist" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity panelist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczestnik dyskusji dyskusji honorowy
  1. celebrity rzeczownik + panelist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She also made appearances on Match Game 75 as one of the celebrity panelists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo