"celebrity makes" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława robi
  1. celebrity rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    Their success and celebrity can make it difficult for the third generation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo