"celebrity known" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława znany
  1. know czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite these problems, Fernando remained an accessible and popular celebrity, known for signing many autographs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo