"celebrity joins" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity joins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złącza honorowe
  1. celebrity rzeczownik + join czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many celebrities joined the campaign which later became a big movement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo