"celebrity impersonator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): parodysta honorowy
  1. celebrity rzeczownik + impersonator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Curan is also an accomplished celebrity impersonator.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo