"celebrity impersonation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naśladowanie honorowe
  1. celebrity rzeczownik + impersonation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The queens compete in a star-studded TV game show that showcases their celebrity impersonations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo