"celebrity hangout" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity hangout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława hangout
  1. celebrity rzeczownik + hangout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His upscale Cafe Jacoulet became Old Pasadena's celebrity hangout.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo