"celebrity gives" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława daje
  1. celebrity rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Meanwhile, as more celebrities give birth, we await word of Trump's chosen baby name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo