"celebrity fan" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity fan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fan honorowy
  1. celebrity rzeczownik + fan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And then there are all those celebrity fans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo