"celebrity edition" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity edition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydanie napisane przez znaną osobę
  1. celebrity rzeczownik + edition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was asked to be on the celebrity edition of Jeopardy!