"celebrity defendant" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oskarżony honorowy
  1. celebrity rzeczownik + defendant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the detective, Ronald Phillips, testified that from the earliest moments of the case, the police showed extraordinary solicitude for the celebrity defendant.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo