"celebrity death" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity death kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmierć honorowa
  1. celebrity rzeczownik + death rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The typical media frenzy surrounding celebrity death ensued.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo