"celebrity crush" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity crush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ścisk z udziałem samych znakomitości
  1. celebrity rzeczownik + crush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its contents are a complete shock: concert tickets to see Kyra Kelly, her favorite pop star and Finn's celebrity crush.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo