"celebrity comes" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity comes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława przychodzi
  1. celebrity rzeczownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    The Backlot was a show room where all the celebrities came for dinner shows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo