"celebrity clientele" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klientela honorowa
  1. celebrity rzeczownik + clientele rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The family owned restaurant is known for its lobsters and celebrity clientele.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo