"celebrity client" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity client kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klient honorowy
  1. celebrity rzeczownik + client rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Try the recipes she created for her celebrity clients.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo