"celebrity breakup" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity breakup kolokacja
Popularniejsza odmiana: Celebrity Breakup
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława breakup
  1. celebrity rzeczownik + breakup rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This summer has been filled with surprising celebrity breakups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo