"celebrity author" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity author kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autor honorowy
  1. celebrity rzeczownik + author rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It typically highlights yet another celebrity author who, having made a name for himself in some other arena, has now written a book about it.

powered by  eTutor logo